Billiga-linser.org - Synfel

billiga-linser.org Billiga kontaktlinser på nätet

Synfel

Som du säkert vet finns det många synfel som enkelt går att korrigera med hjälp av kontaktlinser. Den här texten går igenom några av de vanligaste.

Närsynthet – myopi
Närsynthet eller myopi är det näst vanligaste synfelet i Sverige, runt 10 % av befolkningen har det. Lyckligtvis kan det lätt korrigeras med hjälp av kontaktlinser eller glasögon. Det är ett ärftligt synfel som innebär att man ser bra på nära hål, men föremål ser suddiga ut på avstånd. Rent optiskt innebär det att ögats brytande system är för starkt i förhållande till axellängden, det vill säga, antagligen är hornhinnan för krökt eller så är ögat för långt, så att ljusstrålarna bryts framför näthinnan. Synfelet kan därför korrigeras med hjäp av konkava linser, som kompenser för det myotiska ögats starka brytning.

Kraftig närsynthet – grav myopi
Om det krävs en glasögonkorrektion starkare än minus 6 eller minus 7 dioptrier vid närsynthet räknas det som grav myopi. Kraftig närhet beror på rubbningar i ögats tillväxt, så att ögat blir för långt i förhållande till hornhinnas brytande förmåga. Det är alltså samma problem som vid vanlig närsynthet, och på samma sätt kan synfelet korrigeras med hjälp av linser eller glasögon. Linser är dock att föredra, eftersom den kraftig korrektion som behövs med minusglas när man använder glasögon ger en bildförminskning. Det slipper man om man använder kontaktlinser.

Vid grav myopi är näthinnan extra skör. Det kan leda till bristningar vilket man upplever som ljusblixtar. Allvarliga är om man får blödningar på näthinnan, näthinnelossning eller nedsättningar på gula fläcken, makula. I så fall bör man genast uppsöka ögonläkare.

Översynthet – hyperopi
Översynthet, hyperopi, är utan tvekan den vanligast formen av synfel, man räknar med att runt 80 % har åtminstonne en lättare form av det. Synfelet beror på att ögats brytande system är för svagt i förhållande till axellängden, d.v.s att hornhinnan inte är tillräckligt krökt, ögat är för kort eller en kombination av de båda. Ljuset bryter därför inte på näthinnan.

Oftast upplevs det dock inte som ett problem förrän man kommer upp i medelåldern, då ögats lins blir stelare och man får svårare att ställa om mellan att se på långt håll och nära. Man spännar hela tiden omdevete linsen för att fokusera synen, vilket kan ge upphov till huvudvärk och trötthet. Det går dock att korrigera med hjälp av konvexa linser eller glasögon. Linser är dock att föredra eftersom glasögonens storlek kan medföra bildförstoring, vilket kan bli irriterande.

Brytningsfel – astigmatism
Som framgått beror dde olika formerna av långsynthet och närsynthet beror på brytningsfel, men när man talar om brytningsfel menar man ofta astigmatism. Det innebär att ögats brytningskraft varierar i olika riktningar, eftersom hornhinna är skev. T.ex kan man vara normalsynt för horistentala linjer, men närsynt för vertikala. Om astigmastismen inte är omfattande kan den korrigeras med toriska linser eller glasögon med cylinderglas. Det går också att behandlas kirurgiskt med hjälp av excimerlaser, LASIK eller PRK.

Ålderssynthet – presbyopi
Som namnet antyder kommer ålderssynthet, prebyopi, med åren. Det uppstår vanligtvis i medelåldern, då ögats lins börjar tappa flexiblitet . Man får svårare att anpassa synen till olika avstånd, så skärpan blir inte rätt. För en normalseende person innebär det att hon får svårare att se på nära håll, samtidigt som hon fortfarande ser bra på avstånd.

Detta kan åtgärdas med hjälp av progressiva, bifolka eller multfokala kontaktlinser, eller så kan man använda läsglasögon. För en närsynt person kan dock ålderssynthet innebära att närsyntheten utjämnas. Man får ta av sig kontaktlinserna när man läser, byta till svagare linser eller använda separata glasögon.